ALgemeen
EMDR-therapie​
Samen op zoek naar jouw oplossing!

EMDR-therapie

Mensen die worden geconfronteerd met afschuwelijke gebeurtenissen kunnen daar blijvende klachten aan overhouden, zoals angstige dromen, schrikachtigheid, voortdurende angst of nervositeit en vermijdingsgedrag. Wanneer de klachten ernstig en blijvend zijn, kan een psychotrauma ontstaan, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Om deze mensen te helpen gebruik ik de bekende, wetenschappelijke behandelmethode eye movement desensitisation and reprocessing, kortweg EMDR. Deze therapievorm is kortdurend, patiëntgericht en kent een duidelijke, geprotocolleerde aanpak. Daarom is EMDR ook eerste keuze behandeling volgens de meeste internationale behandelrichtlijnen, zoals die van de World Health Organization (WHO).

Mensen met klachten als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis zijn over het algemeen na enkele EMDR-therapie zittingen weer in staat om de normale dagelijkse bezigheden op te pakken. Anderen lukt het daarentegen helaas niet om de traumatische gebeurtenis een plek te geven.

Na deze behandeling zijn de meeste mensen in staat om hun angsten te overwinnen en zijn vrij van hun traumatische klachten. Deze behandeling helpt jou om jouw trauma’s en angsten op een gecontroleerde manier te verwerken.

Therapie met de hele groep?

Samen op zoek naar jouw oplossing!