aangesloten
Doelgroep en werkwijze
Samen op zoek naar jouw zingeving!

Iedereen die op zoek is naar een geestelijk verzorger, therapeut of psycholoog.

Al twintig jaar heb ik ruime ervaring in het begeleiden van cliënten om op eigen kracht hun leven te leiden en het leren ontdekken van en werken aan je eigen levensdoelen. Mijn uitgangspunt is altijd: het individu leren zichzelf te helpen. Want uiteindelijk is dat waar een persoon zichzelf het beste bij voelt: zelfstandigheid en regie over het eigen leven.

Met gerichte ondersteuning, begeleiding en behandeling probeer ik het bewustwordingsproces op gang te brengen. Hierbij staat ‘empowerment in eigen handelen’ centraal, Je leert jezelf te helpen door middel van zorg te dragen aan jezelf, maar vooral door het vinden van je eigen kwaliteiten en het realiseren van je eigen dromen! In de begeleiding wordt nauw samengewerkt met eventuele ouders/verzorgers/partner en/of hulpverleners.