groepsgesprekken
Groepsgesprekken
Samen op zoek naar jouw zingeving!

Groepsgesprekken

Groepsgesprekken zijn gericht op de interactie binnen de groep onder leiding van mij als begeleider. De ervaringen van groepsleden vormen een bron van inzichten voor de eigen situatie van een persoon. Het meest bijzondere aan zo’n groepstraining is dat groepsleden de eigen gedachten en gevoelens met elkaar delen, en daarmee bijdragen aan het ontwikkelingsproces van anderen. Wat kun je leren van elkaar? Hoe pakt een ander een probleem op? Vertrouwen is enorm belangrijk binnen groepstrainingen. Dat is dan ook iets waar ik vanaf het begin veel aandacht voor heb. Een groepstraining is uitsluitend een vorm van aanvullende begeleiding op de individuele begeleiding van een cliënt. de groepsgesprekken worden gedeeltelijk bekostigd door het Centrum voor Levensvragen.

Meer informatie over onze trainingen?

Samen op zoek naar jouw oplossing!